Σάββατο, 31 Μαΐου 2014

Τεχνη του δρόμου

Του Βασίλη Ντάφου