Τρίτη, 13 Μαΐου 2014

ΝΟΜΟΣ KΑΡΔΙΤΣΑΣ

                                                           Του Βασἰλη Ντάφου

Λίμνη Πλαστήρα, το φράγμα

Νομός Καρδίτσας. Ο έφιππος ανδριάντας του Στρατηγού Νικολάου Πλαστήρα.