Τρίτη, 22 Απριλίου 2014

Ελληνική Βιομηχανία Αυτοκινήτων από το 1900
Σπάνιες φωτογραφίες διασήμων

Justin Timberlake & Ryan Gosling
Marilyn Monroe & Elvis


Clint Eastwood

Jack Nicholson

Dustin Hoffman


Frank Sinatra

Φωτογράφίες με τα μικρότερα σπίτια στον κόσμο